Revize.

    Naše společnost nabízí revize a kontroly vybraných zařízení provedené dle platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Revize jsou prováděny vždy odborně způsobilou osobou s platnou licencí pro provádění vybraných činností. Na provedené revize je vždy zpracovaná revizní zpráva, která je podepsaná revizním technikem a objednatelem, z nihž každý obdrží po jednom výtisku. Termíny pravidelných revizí si sami hlídáme, takže se o ně nemusíte starat, mi se postaráme za Vás.

 

Nabízíme revize a kontroly :

*  hasících přístrojů včetně periodické tlakové zkoušky,
*  požárních vodovodů,
*  požárních suchovodů,
*  požárních nádrží,
*  kouřových hlásičů,
*  akustických sirén pro vyhlášení požárního poplachu,
*  protipožárních dveří.
*  umístění bezpečnostních tabulek a značení, požárního řádu a požárních poplachových směrnic,

 

Nabízíme prodej, dodávku a odbornou montáž :

*  prostředků požární ochrany (hasících přístrojů, hydrantových systémů, hasících dek, atd.),
*  kouřových hlásičů,
*  akustických sirén pro vyhlášení požárního poplachu,
*  bezpečnostních tabulek
*  plnění CO2

 

Ceník nabízených služeb Vám rádi zašleme na přání.